Formålet med kompetansesenteret er å styrke den norske designindustriens utvikling, verdiskaping og konkurranseevne, og akselerere utviklingen av morgendagens ledende design- og merkvarebedrifter tuftet på bærekraft og sirkulære forretningsmodeller.   

 

Overordnede målsetninger for kompetansesenteret er:

  • Øke FoU- og industrisamarbeid mellom forsknings-, utdanningsinstitusjonene og bedriftene
  • Bidra til forretningsdrevet innovasjon og utvikling av norske merkevarer
  • Akselerere utviklingen av en bærekraftig norsk designindustri
  • Styrke verdiskapingen langs hele verdikjeden i Norge

Kompetansesenteret vil ha hovedbase i Oslo, med en solid avdeling i Sykkylven, og med et tilhørende nasjonalt nettverk av regionale aktører. Målet er at kompetansesenteret skal være operativt fra januar 2021.

 

Et forprosjekt for å mobilisere samarbeidsaktørene og utvikle innholdet i kompetansesenteret blir igangsatt i disse dager. Her vil det være ønskelig med aktiv involvering fra klyngebedriftene i Norwegian Rooms og deltakere fra de andre initiativtakerne.