«Jeg er faktisk sjokkert over at ikke flere ledere melder seg på slike kurs som dette» var en av uttalelsene under presentasjonsrunden hvor en også skulle fortelle om egen motivasjon for å delta. Om en ikke skal kunne alt om teknologiske nyvinninger, kan det være smart å få en oversikt over utviklingstrekk, utfordringer og muligheter ny teknologi gir oss.

Hvordan kan du og din bedrift dra nytte av digital informasjon for å skape enda bedre produkter og tjenester, for å kommunisere enda mer effektivt og styrke virksomhetens konkurransekraft?

Hva vet du om mulighetene som ligger i sammenkobling av data med IoT? Og hvilke kritiske sikkerhetsaspekt bør min bedrift ta stilling til?

Tarjei Vassbotn fra Disruptive Technologies og tidligere Google deler av sin kunnskap sammen med NTNU-ressursene Kjell Inge Tomren og Hao Wang. Og frem til neste samling i august skal deltakerne jobbe med strategiutvikling i egne case og diskutere disse på grunnlag av ny kunnskap samt egne tanker og erfaringer.

Les mer om kursinnhold på NTNUs hjemmeside:


"Digital strategi og ledelse"