Faggruppen for analyse, kunde- og markedsinnsikt gjennomførte sitt første møte 13. november 2020. Den digitale introduksjonssamlingen var preget av stor vilje til å dele erfaringer, åpenhet og læringsiver. 

 

Medlemmene i faggruppen skal møtes cirka en gang i måneden, for å få bedre kjennskap til ulike metoder og verktøy, og identifisere og eventuelt sette i gang nye prosjekter for å videreutvikle metoder og verktøy. 

 

Deltagerne i faggruppen prioriterer i disse dager hvilke områder de ønsker å se nærmere på. De har mange tema å velge blant, her er noen eksempler;

  • Hvordan benytte datakilder for kundeinnsikt, f.eks. utsalgssted, i butikken/beacons/RFID, online/UGC, service, makro 
  • Bruk av kundedata for å kartlegge kundereisen 
  • Bruk av data til å fordele markedsføringsressurser, markedsføringsautomatisering og programmert annonsering 
  • Tolke og bruke data fra analyser som bl.a. Facebook og Google  
  • Prognoser og prediktiv analyse 
  • Bruk av miljø-/bærekraftsdata

 

Ønsker du at ressurspersoner fra din virksomhet skal være med i faggruppen? Det er fortsatt plass til flere deltagere. Norwegian Rooms har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge, og medlemmer i Norwegian Rooms deltar med egeninnsats, men uten å betale for deltakelsen. Bedrifter som ikke er medlemmer i Norwegian Rooms, kan melde seg på faggruppearbeidet og betaler da per aktivitet de deltar i.

 

Kontakt prosjektleder Gry Helene Stavseng, gry@gagn.no / 91778545 for mer informasjon.