Ekornes Beds AS feirer 80 år i 2017 og fremstår dermed som en av de mer tradisjonsrike madrassleverandørene i Norge. De har som de øvrige, norske madrassleverandørene sitt hjemlige marked som sitt hovedmarked. Det norske markedet er preget av sterkt prispress, drevet av konkurransen mellom tre-fire møbelkjeder. Faktisk ligger de norske madrassprisene 10-15% under de svenske prisene, og marginpresset mot de ulike leverandørene er ikke bærekraftig. NHO-sjef, Kristin Skogen Lund, ville lære mer om dette, og besøkte madrassprodusenten Ekornes Beds AS på Fetsund 20. april.

- Vi ønsker i dag å snakke om alle mulighetene med nye forretningsmodeller og digitalisering, fremfor å fokusere på utfordringene, sa adm. direktør Jon-Erlend Alstad i Ekornes Beds AS, ved innledningen av møtet.

Han gikk inn på eksempler internasjonalt, der flere og flere lar seg imponere av nye aktører på markedsplassen som vinner både markedsandeler og lønnsomhet gjennom nye forretningsmodeller. Også madrassprodusenter etablerer seg med helt nye forretningsmodeller, og opptrer med det som disruptive krefter - og nå merkes også dette på både markedsandeler og - marginer.

- Vi kan ikke sitte her hjemme å bare se på at dette skjer, men vi må agere som aktører og bransje, proklamerte Jon-Erlend. Han tok til ordet for at norsk ferdigvareindustri burde samle seg for å løfte utfordringene til muligheter, sammen med ledende FoU-aktører, og gjøre dette til et internasjonale konkurransefortrinn.

- Løsningen for Ekornes Beds er å utvikle våre internasjonale marked, samtidig som vi overleder her hjemme, sier Jon-Erlend.

Klyngen samler viktige merkevarer

Norwegian Rooms® Cluster har på vegne av de toneangivende bedriftene i klyngen utviklet et kompetanse- og forskningsfokus rundt nedstrømsinnovasjon.

- Det vil være helt avgjørende for både store og små bedrifter innenfor designdreven, ferdigvareindustri å lykkes fremover med en omstilling der både digitalisering og nye forretningsmodeller, trekker de til videre vekst, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy i klyngen. Kompetanseprogrammet som nylig er lansert, vil blant annet rette fokus mot hvordan bedriftene kan bygge strategier og innovasjonskultur rundt digitalisering og nye forretningsmodeller.


Advisory Board tar diskusjonen

Når Norwegian Rooms® samler sitt Advisory Board den 28. april, vil saken om neste trinn i kompetanse- og forskningsfokus rundt nedstrømsinnovasjon bli tatt opp.

- Å etablere et nasjonalt senter for nedstrømsinnovasjon kan være en spennende tanke, dersom dette tjener de norske bedriftene og trekker de fremover, sier Oddbjørn Hatløy.