For å realisere klyngens ambisjoner har deltakerne og styret i klyngen definert fire strategiske fokusområder:

  1. Bygge og utnytte markeds- og kundeinnsikt som grunnlag for produkt- og tjenesteinnovasjon.
  2. Utvikle bærekraftige produktlivsløp og prosesser, og utnytte dette i merkevarebyggingen.
  3. Bygge kompetanse i smart digitalisering for å utvikle nye forretningsmodeller, salgs- og distribusjonskanaler.
  4. Etablere et tett klyngesamarbeid der bedriftene løser felles utfordringer på tvers.

Til å lede arbeidet innen disse fokusområdene søker vi en person med kommersiell teft, høyt engasjement og forståelse for ferdigvareindustriens situasjon og muligheter. Viktige oppgaver er bl.a. å

  • utvikle og gjennomføre de fire strategiske fokusområdene i nært samarbeid med medlemsbedriftene,
  • jobbe tett med klyngens akademiske partnere og FoU-aktører i utviklingen av prosjekter og aktiviteter,
  • søke finansiering til prosjekter og aktiviteter fra virkemiddelapparatet og andre relevante kilder,
  • føre en aktiv dialog og skape engasjement blant klyngens medlemmer og tilknyttede virksomheter,
  • rekruttere nye virksomheter til klyngen og prosjektene,
  • profilere klyngens aktiviteter gjennom medieomtale og foredrag.

Vi tror den ideelle kandidaten har utdanning på masternivå innen økonomi eller markedsføring, bred erfaring som leder fra industri, handel og/eller forvaltningsvirksomhet samt innsikt i næringspolitisk arbeid. Det er en stor fordel om kandidaten har kjennskap til bransjer innenfor ferdigvareindustrien og gjerne har et etablert kontaktnett her.
 

Som person er du forretningsorientert. Du er en nettverksbygger, har gode samarbeidsevner og inngir tillit. Du er initiativrik, driftig og selvstendig. Vi vektlegger at du har god og tydelig skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 
Vi kan tilby en spennende mulighet til å videreutvikle en klynge innenfor en bærekraftig næring som vil bli enda viktigere for Norge i fremtiden. Du vil få stor mulighet til å legge til rette og påvirke klyngens satsningsområder. Stillingen som klyngeleder i Norwegian Rooms® vil medføre tett interaksjon med store norske merkevare-aktører. Du vil få innsikt i mange industrielle bransjer og en svært bred kontaktflate.

 

Klyngeleder rapporterer til styret i Norwegian Rooms®. I første omgang er dette et toårig engasjement. Arbeidssted er i utgangspunktet Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) hvor klyngen har sin kontoradresse. Annet kontorsted kan avtales. En del reising må påregnes.

 
Lønn og andre betingelser etter avtale, basert på kompetanse og erfaring.

 
Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Jon Daniel Nesje (41537110 / jon.daniel.nesje@gmail.com) eller til styremedlem Lillevi Ivarson (41402210 / lillevi.ivarson@flokk.com). Din henvendelse behandles konfidensielt. Søknad med CV sendes snarest til e-post jon.daniel.nesje@gmail.com. Vi ønsker snarlig tiltredelse.