Skoleeleven, som de fleste andre i samfunnet, har for alvor tatt i bruk mobiltelefonen – og den er selvsagt også en del av skolehverdagen. Ofte fører dette til både vrede og frustrasjon blant dem som er opptatt av å skape godt læringsmiljø. Grande, som arbeider tett med mange skoler på møblerings- og interiørprosjekter, så dette problemet, reiste tilbake til sine produktutviklere og så på hvilke løsninger de kunne bidra med.


Mobilhotell

Løsningen viste seg å være like enkel som den er genial. De utviklet et mobilhotell - et låsbart skap til bruk i klasserommet når mobiltelefonen ikke skal benyttes i undervisningen. Torbjørn Hjelden, daglig leder i Grande, merker at mobilhotell er noe flere ønsker. Rektor Ole Frode Mikkelsgård ved Elverum videregående monterte 45 mobilhotell på skolen, og fikk tilbake roen i klassen. 


«Å montere mobilhotell i alle klasserommene våre har gitt oss nettopp det vi håpet på. Vi har fått tilbake roen i klassen og mer fokus på undervisningen. Lærerne er aller mest fornøyd, men også elevene mener at mobilhotellet er veldig positivt for skolen vår. Nå skal vi ha mobilhotell i møterommene også. Det gir bedre møter.»

«Å montere mobilhotell i alle klasserommene våre har gitt oss nettopp det vi håpet på. Vi har fått tilbake roen i klassen, og mer fokus på undervisningen.»

Mange skoler har innført mobilforbud gjennom skoledagen. Elevorganisasjoner har engasjert seg mot dette, fordi de mener mobiltelefonen har kommet for å bli, og at den kan være et nyttig hjelpemiddel, bare undervisningen legges til rette for det. Grandes mobilhotell er i så måte en god løsning som kan hindre at mobiltelefonen blir et forstyrrende element, når den ikke skal være et hjelpemiddel.


Hlín verner om de minste

Barnehagene er en annen målgruppe for Grande. Her har det skjedd alvorlige ulykker hvor barn har blitt hengende fast i kroker og snorer. En konsekvens av dette er at flere barnehager har fjernet de såkalte ankerkrokene på garderobehyllene. Men en garderobe uten opphengsmulighet gir dårlig bruksverdi.


- Vi ønsket derfor å finne en løsning hvor vi gav opphengsmuligheten tilbake uten at den utgjør en sikkerhetsrisiko for barna, sier Torbjørn Hjelden. - Vi utviklet derfor Hlín, en garderobekrok som tåler vekter av klær og mindre sekker, men som løser ut og faller ned hvis vektbelastningen blir for stor, sier han.

Barnehagene har tatt imot nyheten med stor entusiasme. Barnehagekroken ga Grande prisdryss gjennom 2016. De mottok blant annet prisen for Årets produkt og Merket for God Design for dette produktet.


- Vår visjon er at alle barnehagebarn skal ha Hlínkroker i sine garderober, sier Torbjørn Grande.

Om Grande@2x.png