De 50 aktørene bak Branding Innovation Cluster består av merkevarebedrifter i ferdigvareindustrien og viktige samarbeidspartnere i deres verdikjeder. De største bedriftene bak klyngeprosjektet er Flokk AS, Ekornes AS, Glamox AS og Stokke AS. Klyngens omsetning er på over 13 mrd kr (2017-tall), og teller over 13 000 ansatte. Flere av klyngens bedrifter har sterke globale posisjoner, og har i fellesskap etablert flere viktige utviklingsaktiviteter de siste fem årene.

 Ambisjonen videre

- Branding Innovation Clusters ambisjon er fortsatt å spille en avgjørende rolle i fornyingen og styrkingen av norsk ferdigvareindustri gjennom Norges sterkeste og mest innovative merkevarebedrifter som spyd­spisser i tett samarbeid med ledende FoU-miljø, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. - Klyngens målrettede aktiviteter innen markeds­orientert produktutvikling og innovativ merkevarebygging skal styrke bedriftenes internasjonale konkurransekraft i en tid der tradisjonell ferdigvareindustri utsettes for disruptive endringer, sier han.

 Bedriftene er positive

- Klyngens styringsgruppe samler om kort tid bedriftene til rådslagning om satsingen fremover, men det er allerede en uttalt interesse for å videreføre driften i egen regi blant de største bedriftene, sier styreleder Jon Daniel Nesje i klyngen. - Målet vil være å utvikle klyngen med andre finansielle programmer, og gjennom dette lage attraktive utviklingsaktiviteter for klyngebedriftene, som vi har lykkes med før, sier han.


Den 23. november gjennomfører klyngen sitt årlige Advisory Board på Gardermoen.