Norwegian Rooms® har eksistert siden 2013 som en næringsklynge for merkevarebedrifter innen møbel- og interiørbransjen. Fra mai 2022 har Norwegian Rooms blitt en del av PlussLab, som er et nasjonalt kompetansesenter som kobler bedrifter innen møbel, interiør, mote, sport og tekstil med relevante FoU-miljøer og akademiske institusjoner. Målet er å styrke konkurransekraften til bedriftene gjennom samarbeid om innovasjons- og FoU-prosjekter i hele verdikjeden.

 

PlussLab vil videreføre og forsterke aktivitetene som har vært i Norwegian Rooms® og vil i tillegg gi et enda bredere tilbud av aktiviteter og prosjekter. Tidligere deltakere i Norwegian Rooms® inviteres inn som partnere i PlussLab, og vi anbefaler å sjekke ut www.plusslab.no for mer informasjon.

 

Jon Daniel Nesje
Styreleder Norwegian Rooms®