LES KLYNGEMAGASINET HER!

Magasinet som Norwegian Rooms® Cluster har gitt ut forsøker å drøfte viktige utfordringer og muligheter for bedriftene. Øystein Vikingsen Faukse, direktør for Digitalisering og HR i Ekornes ASA, forteller hvordan de ser på digitalisering som mulighetsområde:

- Digital transformasjon berører både prosesser, forretningsmodeller og organisasjoner.

Han peker på mulighetene digitaliseringen gir, med kortere vei ut til kunden, til forbedringer og forenklinger av interne prosesser, og til økt konkurransekraft.

Nye kjøpsprosesser

Digitale verktøy endrer kundenes kjøpsprosesser, hvor de henter inspirasjon og idéer, informasjon og referanser, service, leveranse, kjøp og gjenkjøp.

Preben Carlsen, daglig leder i PR-byrået Trigger, påstår at det ikke nytter å drive tradisjonell markedsføring lenger der man vilkårlig slenger ut tilbud. Det har gått ut på dato. Vi må skreddersy innholdet til enkeltpersoner basert på brukerdata. Det handler om å verdiøke kunderelasjonen for å skape ambassadører blant egne kunder, noe som innebærer at positiv vareprat blir enda viktigere som markedskanal i fremtiden.

Digital kommunikasjon og multikanal kundereise

Digital kommunikasjon består av en mengde kanaler med ulike egenskaper. En multikanal kundereise innebærer påvirkning gjennom mange ulike kanaler. Hvilke kanalmiks en velger må ta utgangspunkt i hvilke mål man har satt for sitt varemerke.

Den store forskjellen er de spennende mulighetene digitaliseringen gir oss. Vi kan bruke helt nye virkemidler, og vi kan måle effektene av det vi gjør langt bedre enn før, sier Erik Modig, forsker på effektiv kommunikasjon på Stockholm School of Economics. -Samtidig er det viktig å kommunisere ekstremt tydelig. Mange av de digitale kanalene lider av svært korte eksponeringer.

AR og VR som salgsverktøy

Augmented reality (AR), eller på norsk «utvidet virkelighet», kan ved hjelp av bioniske kontaktlinser som både kan filme og fungere som en skjerm for deg, og i motsetning til VR og virtual reality som erstatter den virkeligheten du oppfatter med en datasimulert virkelighet, tilføre virkeligheten ekstra informasjon. Det vil kunne revolusjonere vår hverdag i fremtiden.

VR er allerede tatt i bruk som salgsverktøy i flere bransjer. Neste steg er AR. Du kan se nye klær på din egen kropp og du kan se nye møbler plassert i ditt eget hjem. Flere slike løsninger er på vei til markedet, kan Anders Føyen fra Microsoft fortelle. -Men hva skjer den dagen brillene eller linsene blir allemannseie? Føyen tror at denne type teknologi kommer til å få så mange nye bruksområder at alle en dag kommer til å ha privat tilgang til utstyret.

Ny kompetanse for økt innovasjonsevne

Norwegian Rooms® Cluster har i samarbeid med Blue Maritime Cluster og Blue Legasea Cluster invitert med NHH og NTNU for å utvikle nye studier og kortprogram med utgangspunkt i nye kunnskapsbehov hos næringsaktørene som ønsker å styrke sin konkurransekraft.

Lillevi E. Øglænd Ivarson, Senior Vice President HR & Organisation Development i Scandinavian Business Seating, sier at det er viktig for dem å ha riktig og oppdatert kompetanse. Det er viktig for at vi skal opprettholde vår konkurransekraft og realisere våre langsiktige strategier. Det er viktig for Scandinavian Business Seating å innhente oppdatert kunnskap om «verden der ute» og de markedsmessige spillereglene som gjelder nå og som vi kan forvente fremover. Vi må evne å tenke langsiktig til tross for markedsmessige svingninger. Kompetanse bygges over tid og effektene viser seg også over tid, sier Ivarson.

Les mer om digitaliseringens muligheter i vårt nye magasin.


LES KLYNGEMAGASINET HER!