Til NHHs søknadsportal

Ny teknologi åpner opp for nye distribusjonskanaler, markeder og kommunikasjonsformer. For å sikre videre vekst for norske merkevarer er det avgjørende at ledere forstår de endringer som skjer, mekanismene som virker inn og mulighetene som åpner seg. Økt eksport krever i dag mer enn å være tilstede i flere markeder, det krever at man utvikler nye, kundebehovsbaserte produkter og tjenester som sammen med nye betalingsformer skaper forretningsmodeller som er attraktive og lønnsomme.

Mål for studiet

Studiet gir deg kunnskap om innovasjon og nye forretningsmodeller og gjør deg i stand til å utvikle, markedsføre og selge produktene og tjenestene dine på nye måter – i nye markeder/markedssegmenter. Studiet baseres på etablerte og nyere, forskningsbaserte teorier og modeller, kombinert med praktiske case for å forstå de utfordringer norske produkt- og tjenesteleverandører står ovenfor i et globalt og digitalt marked.

Oppbygning 

Studiet består av fire moduler, med hver sin faglige vinkling:

Modul 1 – Innovasjon og nye forretningsmodeller (to samlinger over to+tre dager)
Modul 2 – Hvordan vokse? Forstå kunden, markedet og verden (en samling over fire dager)
Modul 3 – Problemløsning og løsningsdesign: Design thinking (en samling over fire dager)
Modul 4 – Digital distribusjon og digital kommunikasjon (en samling over fire dager)

Bli med på en spennende reise - søk nå! 

Opptaket til studiet er nå åpnet. NHH tar opp inntil 35 deltakere per kull. Søknadsfrist 15. september.

 

Til NHHs søknadsportal