Men hva er Augmented Reality (AR)?

AR må ikke forveksles med Virtual Reality (VR). Mens VR erstatter den virkeligheten du oppfatter med en datasimulert virkelighet, vil AR tilføre virkeligheten ekstra informasjon. Objekt som er digitale, kan plasseres inn i den virkeligheten du ønsker.

Mange bransjer har allerede tatt teknologien i bruk. Nasjonalt var kanskje deler av byggebransjen first-movers. Nå kommer flere etter, deriblant møbelbransjen:

- Det var kanskje ikke tilfeldig at IKEA ble brukt av Apple, under lanseringen av sitt nye flaggskip Iphone X tidligere i høst, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. – IKEA ligger som flere andre merkevarer, langt fremme i anvendelsen av ny teknologi, og her er AR ikke noe unntak, sier han.

Det antas at mye innovasjon vil skje i skjæringspunktet mellom AR og VR, men det er AR som spås å revolusjonere vår hverdag.

AR tar markedet raskt 

- AR-teknologi har kommet til anvendelse i markedet vesentlig raskere enn for eksempel VR, sier Hatløy. – Det er mange år siden vi fikk prøve de første VR-brillene på internasjonale messer, mens AR-teknologien på få måneder har kommet til flere bransjer gjennom bruk av innovative mobile enheter. Jeg tror dette kommer til å gjøre blant annet møblering og interiørarbeid til noe folk flest kan gjøre svært profesjonelt, sier han.

Kundereisen fullføres

Kundereisen innenfor flere bransjer, har endret seg raskt de siste årene, med økt digitalisering og nye distribusjonsmodeller.

- Vi har lenge snakket om hvordan kundereisen har endret seg i søkefasen, altså før valg og handel, - nå er det mye som tyder på at også valg og handel gjøres mer og mer digital, sier Hatløy. Spørsmålet flere stiller seg nå, er hvorvidt anvendelsen av AR-teknologi kan gjøre kundereisen enda mer digitalisert, ved at kunden kobler egne behov og virkelighet, med digitale objekter som er kommersielle.

- Når enkle AR-apper allerede gjør kundereisen enklere og mer tilgjengelig for folk flest, er det helt naturlig å koble dette til e-handel i neste omgang. Dette er ikke noe som kommer til å skje, det skjer nå, avslutter Hatløy.