Scaleup-programmet tar utgangspunkt i anerkjent vekstmetodikk fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Programmet består av en skreddersydd prosess der bedriften kobles med et svært kompetent og tverrfaglig mentor-team fra ulike bransjer. Mentor-teamet vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien til bedriften. Siden høsten 2018 har 20 bedrifter deltatt i programmet og tilbakemeldingene har vært svært gode.

Kriterier for å delta:

  • Bedrifter i vekst med vilje og evne til videre vekst.
  • Bedrifter med unik teknologi, produkt eller forretningsmodell blir prioritert.
  • Ledelsen og styret må ha et høyt ambisjonsnivå og være villig til, samt ha evne til å investere nødvendige ressurser i programmet.
  • Teamet må bestå av 2-3 personer som må kunne håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver.

Oppstart kull 4 i september 2020. Søk allerede nå!


Mer om programmet og søknadsskjema finnes her. For informasjon, ta direkte kontakt med programansvarlig Håvar Risnes (havar.risnes@aakp.no, 417 89 043).