Gjennom våren og forsommeren har vi hatt flere runder med klyngemedlemmene for å revidere klyngens strategi og utforme prosjekter innenfor de fokusområdene som ble pekt på i interessentundersøkelsen vi gjennomførte i vinter. Det har kommet mange gode innspill både skriftlig og i møter og workshops som har vært arrangert.

 

Det er viktig for klyngen å komme inn i klyngeprogrammet, både pga. den oppmerksomheten og gjennomslaget klyngen dermed får, men også pga. den betydelige finansieringen som ligger i klyngeprogrammet. En status som Arena Pro vil gi 3 MNOK pr. år i 5 år som grunnfinansiering til å utvikle klyngen og skape attraktive aktiviteter for medlemmene. I tillegg gir Arena Pro en ramme på ytterligere 3 MNOK pr. år til å gjennomføre prosjekter for og med klyngemedlemmene og klyngens kompetansepartnere innen akademia og FoU.

 

Det jobbes intensivt med å ferdigstille søknaden innen fristen 6. september. Vi vil gjerne ha bidrag fra medlemmer og interessenter, særlig knyttet til prosjektene som klyngen planlegger sammen med våre kompetansepartnere. Prosjektene tar utgangspunkt i de behov og ønsker som har kommet til uttrykk gjennom interessentundersøkelsen og arbeidsmøtene vi har hatt gjennom året. I klyngesøknaden blir disse prosjektene ytterligere beskrevet og planlagt startet opp så snart tildelingen av klyngestatus er avklart. Tildeling av nye klyngeprosjekter er forventet offentliggjort 8. november 2019.