Mål

Utvikle, teste og videreutvikle nye forretnings- og tjenestemodeller som muliggjør overgangen fra salg til leie og abonnement på møbler og interiør for privatpersoner.


Innhold

 • Utvikle attraktive tjenestekonsepter for spesifikke kundesegmenter i privatmarkedet
 • Etablere prismodeller og tilhørende finansierings- og forsikringsordninger 
 • Samarbeid med OBOS Living Lab som gir oss muligheten til å teste ut løsningene på beboere i reelle bosituasjoner i 34 leiligheter i Oslo
 • Presentere, brukerteste og videreutvikle løsningene
 • Implementere løsningene i OBOS Living Lab 
 • Myklansere løsningene i offentligheten 
 • Videreutvikle digitale løsninger og gjennomføre større markedslansering

Omdømme

Skape engasjement om hvor bra moderne ombruksløsninger fungerer i praksis. 


Deltakere

 • Ansvarlig: GoGood
 • Forskningspartnere: Pure Logic
 • Utviklingspartner: OBOS 
 • Bedriftspartnere: Jernia, Elkjøp mfl.

Fremdrift

 • Fase 1: Utvikle tjenestekonsepter og forretningsmodeller: April 2021
 • Fase 2:  Teste løsninger på fremtidige beboere i living laben: April 2021
 • Fase 3: Definere produktsortiment til OBOS Living Lab: April-juni 2021
 • Fase 4: Innstallering og innredning av løsninger i living laben: August-september 2021
 • Fase 5: Åpning av Living Laben og softlansering: September/oktober 2021
 • Fase 6: Videreutvikling av løsning og utvikling av digitale løsninger: Oktober 2021 –

Her kan du melde deg påeventuelt kontakt prosjektleder Gry Helene Stavseng, gry@gagn.no / 91778545 for mer informasjon.


Foto: https://nye.obos.no/ny-bolig/b...