CIRCit inviterer til gratis workshop for virksomheter som er engasjert i sirkulær økonomi. Temaet er hvordan gjøre sirkulær økonomi om til et konkurransefortrinn! Gjennom workshopen vil du identifisere hvilke nøkkelpunkter som er mest viktig for nettopp din virksomhet, og hvordan skape verdi av den sirkulære økonomien.

Et nordisk samarbeid

Klyngen er invitert inn til denne workshopen, siden det vil bli tatt opp flere utfordringer som bedriftene vil finne relevant.

CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability and Competitiveness utføres mellom 2017-2020 og er en del av Nordic Green Growth Research and Innovation Programme finansiert av NordForsk, Nordic Energy Research og Nordic Innovation.

Prosjektet ledes av Danmarks Tekniske Universitet (DTU) sammen med Swerea IVF, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innovasjonssenteret i Island og Teknologiindustrier av Finland.

Mer bærekraftig og sirkulær industri


Målet til CIRCit er å forberede og hjelpe den nordiske industrien med en overgang til en mer bærekraftig og sirkulær økonomi. De vil derfor ha et tett samarbeid med mange forskjellige bedrifter og utvikle konkrete verktøy og metoder bedriftene kan dra nytte av.

Her melder du deg på!