Høsten 2018 deltok sju bedrifter i første runde av vekstprogrammet for etablerte bedrifter, og våren 2019 deltok ytterligere fem bedrifter. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode. Vekstprogrammet går over tre måneder og tar utgangspunkt i Massachusetts Institute of Technology (MIT) sin modell for "disiplinert entreprenørskap". I Scaleup-programmet får du og din bedrift en skreddersydd prosess der dere blir koblet med et svært kompetent og tverrfaglig mentorteam som vil bidra til å utvikle og verifisere vekststrategien din.


Programmet for høsten 2019 er vist nedenfor.

scaleup-program høst 2019.png


FYLL UT SØKNADSSKJEMA

Mer om programmet og søknadsskjema finnes her. For informasjon om egenandel vennligst kontakt havar.risnes@aakp.no. - 417 89 043