Høsten 2018 deltok sju bedrifter i første runde av vekstprogrammet for etablerte bedrifter. Bedriftene jobbet tett med et team av mentorer, rådgivere og investorer for å skalere sin virksomhet for vekst. Suksessen gjør at vi starter en ny runde allerede i mars 2019. Programmet er basert på MIT-metodikken "Disiplined Entrepreneurship" og består av fire moduler a 2 dager. NTNU i Ålesund har ansvaret for den faglige delen.


Metodikken tar deg gjennom ulike fokusområder fra kundesegmentering og profilering, verdiforslag, kjøpsprosess, kundeanskaffelse, forretningsmodell, produktdesign, organisasjonsutvikling og til slutt hvordan du skalere virksomheten din.


I Scaleup-programmet gir vi din bedrift en skreddersydd prosess og kobler dere med et svært kompetent og tverrdisiplinert mentorteam som utvikler og verifiserer vekststrategien din. Samarbeidspartnere er Converto, MRB, SANDS, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge. Hovedsponsor Sparebank 1 SMN har i mange år vært en solid støttespiller for ÅKP og vår gründervirksomhet.


HVEM kan søke?

ÅKP-NTNU Scaleup-program tar opp inntil åtte bedrifter. Kriterier for å delta:

  • Bedrifter i vekst med vilje og evne til vekst.
  • Bedrifter med unik teknologi, produkt eller forretningsmodell blir prioritert.
  • Ledelsen og styret må ha et høyt ambisjonsnivå og være villig til, samt ha evne til å investere nødvendige ressurser i programmet.
  • Teamet må bestå av 2-3 personer som må kunne håndtere både tekniske og kommersielle oppgaver. 
  • Bedriftene må være medlem av klyngene GCE Blue Maritime, Blue Legasea eller Norwegian Rooms.
scaleup_program.png


FYLL UT SØKNADSSKJEMA

Fyll ut søknadsskjemaet her. Frist 1. februar. For informasjon om egenandel vennligst kontakt havar.risnes@aakp.no. - 417 89 043