- At våre deltagere på Future Talks-aktivitetene ser så tydelig på teknologi som en disruptiv kraft, bekrefter vel at vi har etablert en forståelse og et moment, som er viktig å følge opp videre, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy.

Arrangementet den 21. september samlet over 220 deltagere fra næringsliv, offentlig virksomhet og akademia. I tillegg ble seminaret streamet til både NTNU, Høyskolen i Molde og Høyskolen i Volda.


Future Talks ble en suksess allerede vinteren 2016, da klyngens bedrifter samlet seg rundt foredrag og workshops på to ulike samlinger. Future Talks-rapporten fra 2016 presenterer åtte trender og utviklingstrekk. Nå videreføres dette, og først ut i september ble altså Future Talks Next Tech gjennomført. Dette ble en samling med fokus på teknologi og digitalisering. - Allerede 15. februar følger vi opp med en ny samling, da med fokus på merkevare og eCommerce, sier Hatløy.

Future Talks er denne gangen et samarbeid mellom Norwegian Rooms® Cluster og Next Digital, og blir arrangert i den nye innovasjonsarenaen Campus Ålesund. Prosjektet er støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Noe mer enn et seminar

Kombinasjonen med innovasjonsworkshops og spennende foredrag, blir videreført og følges opp med tanke på en senere læringsrapport fra prosjektet.

- Vi ønsker å utvikle kunnskap om endringer og utfordringer og bidra til at bedriftene får økt forståelse for hvordan de kan komme seg videre. Derfor ser vi også nytten av at bedrifter får diskutert dette direkte over bordene.

Future Talks vil avsluttes i mai med et eget arrangement som skal oppsummere, beskrive og anbefale fokusområder basert på identifiserte læringsområder fra de to samlingene.


MOVE YOUR BRAND

Når Future Talks åpnes igjen i 2018, er det merkevare og eCommerce som står i fokus. 

- Vår konferanse Move Your Brand adresserer tydelig at merkevarene opptrer i en digital tid, med stadig nye og krevende forutsetninger, sier klyngeleder Oddbjørn Hatløy. 

Les mer om Move Your Brand og meld deg på her