Stian Østrem er prosjektleder for «supply chain» hos Ekornes. Han viser fram et bilde av fabrikken i Sykkylven, omgitt av fjord og fjell på en solblank dag. 

-Det ser flott ut i brosjyrene, men beliggenheten innebærer en komplisert og kostbar logistikk for en global aktør, sier Østrem. ­ Digitaliseringen medfører nye konkurranseforhold og forsterket fokus på tid og kostnader. Dette er bakgrunnen for prosjektet. Så gleder vi oss over å se at de grepene vi tar også bidrar til en bedre miljøprofil, samtidig som det styrker lokal konkurransekraft. 

 

To skipsanløp i uka og færre biler på veien

-Utgangspunktet vårt er at Ekornes ikke er stor nok til å ha egne dør-til-dør-transporter i særlig grad. Vi er nødt til å dele kapasitet med andre på inn- og utgående transporter, forteller Østrem.

 

Det vi gjør, er å konsentrere oss om to huber i Europa – det går mot Rotterdam og et sted i UK. Der kan vi gjennom strategiske innkjøp samle inngående frakt ved behov, som for eksempel møbelhud fra Sør-Amerika og halvfabrikata fra flere land. I tillegg kommer IMG-møbler produsert i Asia inn via sentrale havner i Europa. I sum blir dette nok til at vi kan få skipsanløp direkte til Sykkylven.

Her i Sykkylven laster vi Stressless til europeiske og oversjøiske markeder for de samme byene. Der lastes de om til båt ut fra Europa, og til tog eller bil inn i Europa. Ledetidene blir bedre når lasten er lokalisert mer sentralt, og vi kan spille på flere ulike transportmetoder.  

­ 

-Båt til europeiske markeder er nytt? 

-Hubene har containerskip til hele verden og effektive transport-systemer inn i Europa. Særlig har Holland spesialisert seg på effektiv vareforflytning. Full kapasitetsutnyttelse på tog og biler sikrer presisjon, pålitelighet, kostnadseffektivitet og redusert klimaavtrykk. 


Boat left@2x.png

Samhandling er nøkkelen til suksess

Det er avgjørende i slike prosesser at en løsning ikke skaper ett nytt problem et annet sted. Før prosjektet startet, hadde konsernledelsen satt ufravikelige krav til ledetid og servicegrad. Hele virksomheten er analysert. Ingenting blir gjort uten at man kjenner konsekvensene av det. Alle avdelinger på Ekornes er involvert. 


-Dette er samhandling på høyt nivå, sier Østrem. ­ Alle inngående varer må være på rett sted til rett tid. De som har kjøpt Stressless eller IMG-merkevarene er lovet en leveringstid, og de som skal produsere Stressless i Norge må ha råvarer og halvfabrikata når de skal. Skjer ikke det, har salgsavdelingen og forhandlerne våre alvorlig trøbbel. Det slår fort tilbake på varemerkene våre og selskapet som sådan. 


Speditører med partnerstatus

Som kostnadsjagende eier av godset, er Ekornes prisgitt transparens i hele vareforflytningen. Stian Østrem sier det på denne måten:


-Det er to forhold her. Det første er å vite hvor i vareflyten kostnadene ligger. Bare da kan vi redusere dem. Det andre er å vite hvor varene er til enhver tid. Uten denne kunnskapen går produksjonen i stå, varene blir forsinket, kundeservice mangler gode svar, og KPI-en synker som en stein. 


Her er vi helt avhengige av spesialister – i dette tilfellet speditørene – godsets reisebyråer. Åpenhet, gjensidig tillitt og felles mål er en forutsetning for det langsiktige samarbeidet som kreves. Vi må bygge vinnerlag. Derfor har vi gitt dem partnerstatus. Slik vi jobber i Ekornes, gjelder dette egentlig alle de strategiske partnerne våre. 


Kartongen som tåler mer

-Ekornes har noen viktige forutsetninger når det gjelder emballasjen vår også, sier Østrem plutselig.

  ­ 

-Når vi deler kapasitet i store systemer, blir det flere omlastinger og terminalpasseringer. Produktemballasjen og pakkemetoden må være tilpasset dette. Det er ikke plass til transportskader i dette løpet. 

Her har eksempelvis to lokale samarbeidspartnere, Peterson Emballasje og Vartdal Plast, bidratt med kompetanse og stor arbeidsinnsats. Vi sparer mye når vi kan kjøre sånne samarbeidsprosjekter i nærområdet, sier han.   

Delivery left@2x.pngViktig i en digital tidsalder 

Digitaliseringen gir altså mange spennende muligheter, men også nye utfordringer: Tempoet skrus opp, kostnadspresset øker, kundene kommer nærmere, nye konkurrenter må forventes på arenaen og misnøye med et merke kan gå verden rundt på rekordtid. 


-Supply chain og logistikk har aldri vært viktigere, gjentar Stian Østrem. ­ Se hvordan giganter som Amazon og Alibaba får fram varene sine. De tenker nytt og tar stadig større markeds- og marginandeler gjennom kontroll over verdikjedene. Vi satser ikke et øyeblikk for tidlig. 


Miljøgevinsten er foreløpig ikke et viktig salgsargument

Gods fra vei til sjø og bedre kapasitetsutnyttelse har god og dokumenterbar effekt på Ekornes’ klimaregnskap. Likevel; Markedsdirektør Runar Haugen lar det ikke bli noe prioritert salgsargument. Iallfall ikke nå.   


-Per i dag er møbelkjøpernes vektlegging av miljø i kjøpsprosessen knapt målbar. Vi har dessuten mange gode produktegenskaper å kommunisere, og lang levetid er jo en miljøfordel i seg selv, sier Haugen. ­ Men miljøsiden er viktig, og vi har en strategisk beslutning på at vi skal være gode på området. Da snakker vi både produksjon, gjenvinning og logistikk. 


Informasjon om dette gjøres lett tilgjengelig for de interesserte. Skulle møbelkjøperne vektlegge miljøhensyn sterkere, skal vi være klare, avslutter Haugen.