Vil du hjelpe næringslivet ut i Europa

Bedriftene bak klyngeprosjektene GCE Blue Maritime, Blue Legasea (marin) og Norwegian Rooms Cluster (ferdigvarer) trenger i økende grad å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med både nasjonale internasjonale partnere. Som en pådriver i dette arbeidet, ønsker vi en EU-rådgiver med på laget.

EU-rådgiveren skal bidra til økt deltakelse i EU-finansierte prosjekter og stimulere klyngebedrifter til samarbeid på tvers av regioner og EU-land. 

Aktiv deltakelse i søknadsprosesser og bygging av nettverk vil også være en sentral oppgave.


EU-rådgiveren lyses ut som en 2-årig prosjektstilling med mulighet for forlengelse. Aktuelle personer bør ha næringslivsforståelse og –bakgrunn, kombinert med kjennskap til FoU-prosjekter og EUs programmer. EU-rådgiveren vil få kontorplass på NMK i Ålesund, samlokalisert med de tre klyngelederne.


For mer informasjon, kontakt adm. dir. i ÅKP AS, Per Erik Dalen (e) per.erik.dalen@aakp.no (m) 0047 920 60 370