Et nasjonalt kraftsenter for norske, internasjonale merkevarer

Norwegian Rooms® Cluster skal være et nasjonalt kraftsenter for sterke og innovative merkevarebedrifter i ferdigvareindustrien. I en tid der særlig digitalisering og kunstig intelligens skaper disruptiv endring gjennom nye forretningsmodeller og digitale verdikjeder, har den norske ferdigvareindustrien et sterkt behov for samarbeidsorienterte innovasjons- og utviklingsaktiviteter for å skape økt verdiskaping og styrket konkurransekraft. Klyngens administrasjon er lokalisert på Campus Ålesund.

Nøkkeltall for klyngen

Norwegian Rooms® Cluster utvikles som næringsklynge år for år. I klyngens strategiplan er det fastsatt KPIer for ulike måltall, som trekker klyngen fremover mot den visjonen som er etablert.

45 Klyngeaktører
7 800 Antall ansatte
13,3 Klyngeomsetning 2018 (i mrd kr)
9,4 Klyngeeksport 2018 (i mrd kr)
5 Antall egenutviklede studieprogram (i regi av NHH og NTNU)
10 Kompetanse- og FoU-partnere

Industrien konkurrerer globalt med sine merkevarer, unike designprodukt, avansert funksjonalitet og kvalitet, miljøvennlig produksjon og produkter med lang levetid. Kun 6% av norsk totaleksport kommer fra ferdigvareindustrien, som selv eksporterer over 50% av sin omsetning. Her ligger det et stort potensial for Norge fremover.

«Kun 6% av norsk totaleksport kommer fra ferdigvareindustrien, som selv eksporterer over 50% av sin omsetning. Her ligger det
et stort potensial for Norge fremover.»

Nettverksaktiviteter har skapt samhandling og interaksjon mellom bedrifter i klyngen. Prosjektet ble etablert i en situasjon der det ikke eksisterte faglig samarbeid mellom bedriftene, og virksomhetene har raskt omstilt seg til en ny arbeidsform preget av åpenhet, tillit og samarbeid. Det eksisterer stor forståelse om at samarbeid er nødvendig for å sikre videre vekst i næringen. Et stort antall personer har deltatt i aktiviteter i regi av Norwegian Rooms® Cluster.

Det blir fremover satt ytterligere fokus på å bygge sterke, strategiske klyngerelasjoner mellom norske ferdigvarebedrifter, utover dagens kjerne av møbel- og interiørindustri. Det er også etablert kompetanse- og FoU-relasjoner inn mot flere ledende norske fagmiljøer. Næringsklyngen har etablert de første prosjektene mot internasjonale klynger, og dette ønsker næringsklyngen å utvikle videre.

Offisiell status gjennom Norwegian Innovation Cluster

Fra 2013 til 2018 hadde Norwegian Rooms® Cluster offisielle status i Arenaprogrammet til Norwegian Innovation Cluster. I 2015 ble klyngen tildelt Bronze Label Cluster Management Excellence. Statusen er en bekreftelse på at klyngen har et godt strategisk fundament, og arbeider målrettet med å forbedre organiseringen og ledelsen av sine aktiviteter.

Norwegian Rooms AS er organisert som et aksjeselskap, eid av ti medlemsbedrifter. Disse utgjør generalforsamlingen som velger selskapets styre . Utover dette tegner øvrige bedrifter medlemsavtale. Det er ingen forskjeller i næringsaktørenes tilgang til klyngens aktiviteter og tjenester. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter aktivt opp om utviklingen av næringsklyngen og er en partner for Norwegian Rooms®.

Styre og ledelse

Norwegian Rooms AS (org. nr. NO 999 647 243 MVA) er etablert som driftsselskap for næringsklyngen, og er kontraktspartner mot virkemiddelapparatet ift. Arenaprogrammet.

Styret

Styrets leder: Jon Daniel Nesje |  Management Consultant, Låven Invest AS og styreleder i Ope AS

Styremedlemmer:

  • Marianne Otterdahl Møller  |  Vice President, Marketing & Brand Communication, Flokk AS
  • Hilde Angelfoss  |  Brand Manager, Ekornes AS
  • Svein-Erik Hjerpbakk  |  Administrerende Direktør, Nordic Comfort Products AS

Faste observatører til styret:

  • Oscar Kipperberg  |  Spesialrådgiver, Innovasjon Norge
  • Egil Sundet  |  Bransjesjef, Norsk Industri Designindustrien
  • Øyvind Tveten  |  Rågiver, Møre og Romsdal Fylkeskommune

Daglig ledelse (fung.)

Jon Daniel Nesje |   Daglig leder, Norwegian Rooms AS

Lokalisering

Norwegian Rooms® Cluster er samlokalisert med GCE Blue Maritime og Blue Legasea sentralt i Campus Ålesund. Nærheten til NTNU Ålesund og de ulike FoU-institusjonene, gjør dette til et unikt klyngesentrum på Nordvestlandet.

Postadresse:

Norwegian Rooms AS,
c/o Ålesund Kunnskapspark, Borgundveien 340, NO-6009 Ålesund


Jon Daniel Nesje

Jon Daniel Nesje

Styrets leder

Jon Daniel Nesje har vært styremedlem i Norwegian Rooms AS siden oppstarten i 2013, før han ble styrets leder i april 2018. Til daglig er han Management Consultant i Låven Invest AS. Han har tidligere vært administrerende direktør i Wonderland AS.

Gry Helene Stavseng

Gry Helene Stavseng

Prosjektleder

Gry Helene Stavseng er engasjert som prosjektleder for klyngeprogrammene høsten 2020. Gry kommer fra GAGN Consulting AS som er en av klyngens assosierte medlemmer. Hun har lang erfaring med prosjektledelse innen privat og offentlig sektor samt akademia, i både inn- og utland.